Homepage

O kampani #JakoTy

Kořeny jsou důležité, ale je na Tobě, kým se rozhodneš být. Mám to #JakoTy.

Všichni občas vnímáme ostatní lidi skrze předsudky nebo zažité stereotypy. Možná se Ti ve škole také stalo, že jsi spolužáky s odlišným původem viděl přes nějaké škatulky a jiní tak viděli Tebe. Možná jen někdy nevíš, co si vlastně myslet, a váháš… Co takhle se přímo zeptat, jak to ostatní mají? Jak se cítí a kým se rozhodli, že chtějí být?

Pod heslem #JakoTy bude od října 2021 na sociálních sítích METY probíhat kampaň s výzvou nahlédnout a zajímat se, jak to Tví vrstevníci s odlišnými kořeny mohou mít. Více informací najdeš zde.

Kalendář akcí


Valentina Tran: Kdysi mě odsuzovali za to, že doma neslavíme Vánoce

Česká středoškolská unie: Neodpovídající podpora studentů s odlišnými kořeny může mít celospolečenské následky

IOM: Podporujeme kampaň #JakoTy

Migrační konsorcium: Nedáme dopustit na statistiky a analýzy, ale lidi jsou lidi!

New Aliens Agency: Rozmanitost je přirozená a krásná

Integrační centrum Praha: Pojďme si všímat toho, co nás spojuje

TikTokuj: Díky TikToku můžeme přiblížit život lidí s odlišnými kořeny

Sapa Trip: Kampaň má stejné poslání jako naše činnost

Aktuální spot kampaně

Projekt Jako Ty, registrační číslo AMIF/22/11, je financován v rámci Národního programu Azylového, migračního a integračního fondu a rozpočtu Ministerstva vnitra České republiky.